Uudised

Käibemaksuseaduse muudatused1. jaanuaril 2024 tõuseb üldine käibemaks 20%-lt 22%-le.1. jaanuaril 2025 tõuseb majutusteenuse (sh majutus koos hommikusöögiga) käibemaks 9%-lt 13%-le.1. jaanuaril 2025 tõuseb ajakirjandusväljaannete käibemaks 5%-lt 9%-le.20% käibemaksu on jätkuvalt võimalik rakendada 31. detsembrini 2025 sellise lepingu puhul, mis sõlmiti enne 1. maid 2023 kauba müügiks või teenuse osutamiseks, kui lepingus on ette nähtud, et tehing maksustatakse 20% käibemaksuga, ja ei ole ette nähtud käibemaksu võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.Tulumaksuseaduse muudatusedjaanuaril 2025 hakkab Eestis senise 20% asemel kehtima üldine 22% tulumaks. Juriidilise isiku tulumaks arvutatakse senise 20/80 määra asemel 22/78 alusel ja krediidiasutuste tulumaksu avansiline makse on senise 14% asemel 18%. Lisaks kaotatakse äriühingute regulaarselt jaotatava kasumi puhul kehtiv 14% soodusmäär ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendidelt kinni peetav 7% tulumaks.1. jaanuaril 2025 kaotatakse regresseeruv maksuvaba tulu ning kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensionärid, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse kuumäär 2024Kõikidele sotsiaalmaksu maksjatele on kehtestatud ühetaoline sotsiaalmaksu kohustuse alammäär.2024. aastal tõstetakse sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 725 euroni (2023. aastal kehtinud 654 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 239,25 eurot kuus. ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis
Energiahinna tõusu leevendamiseks makstava toetuse näol ei ole tegemist täitemenetluse seadustikus loetletud sissetulekuga (st see ei ole sotsiaaltoetus).Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatus võttis seisukoha, et energiahinnatõusu leevendusmeetme raames võlgnikule makstavat raha ei loeta sotsiaaltoetuseks ning kohtutäitur saab vajadusel selle võlgade katteks arestida.Seega, kui teil on võlg kohtutäituri ees, siis käesolevat toetust ei õnnestu kasutada. Täpsemini siin: kpkoda.ee/energiatoetus-kuulub-sissetuleku-ja-mitte-sotsiaaltoetuse-alla/. ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis
Пособие, выплачиваемое для компенсации роста цен на электроэнергию, не является социальным пособием, указанным в Кодексе об исполнительном производстве.Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих решила, что деньги, выплаченные должнику в рамках меры по смягчению цен на электоэнергию, не будут считаться социальными выплатами, а являются доходом и в случае необходимости могут быть изъяты судебным исполнителем для покрытия его долгов. Следовательно если у Вас есть долги перед судебными исполнителями, то данеым пособием воспользоваться не получится. Подробнее на эстонском здесь: kpkoda.ee/energiatoetus-kuulub-sissetuleku-ja-mitte-sotsiaaltoetuse-alla/. ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis
1. jaanuaril 2022. aastal jõustuvad riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatused. Muuhulgas muutub maksekäsu kiirmenetluse piirmäär ja riigilõiv.Senise 6400 euro asemel saab alates 1. jaanuarist esitada maksekäsu kiirmenetlusse kuni 8000 euro suuruseid nõudeid. Muutub ka miinimum lõivumäär maksekäsu kiirmenetlusse pöördumisel, mis on alates 1. jaanuarist 65 eurot (senise 45 asemel). Lisaks kaob alates 1. jaanuarist kohtukulu liigina ära kautsjon, mis asendatakse riigilõivuga. ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis
Vaata Facebookis
Tänasest jõustusid kontsertidele ja etendustele karmimad osalemispiirangud. Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt peavad kõik inimesed alates 18. eluaastast esitama COVID-tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta erinevatel avalikel üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil, muuseumites ja näitusasutustes, meelelahutusteenustel ning toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Külastajatel ei ole enam võimalik nakkusohutust tõendada testimise teel.TTJA on väljendanud seisukoha, et külastajal, kes ostis pileti ajal, mil oli võimalik nakkusohustust tõendada testimise teel ja kellel testimisvõimaluse kadumisest alates on ei olnud võimalik mõistliku aja jooksul ennast vaktsineerida, on võimalik saada piletiraha tagasi.Täpsemalt loe siin: ttja.ee/uudised/piletiraha-voib-uleminekuajal-tagasi-kusida-kui-tarbija-oli-piletit-ostes-arvesta.... ... See MoreSee Less
Vaata Facebookis