Korteriomand ja kaasomand

Korteriühistu toimimiseks on oluline, et korteriühistu tööd reguleerivad dokumendid vastaksid korteriühistu vajadustele ning oleksid kooskõlas kehtiva õigusega. Samuti on oluline, et korteriühistu üldkoosolek, juhatus ja valitseja tegutseksid oma pädevuste piirides ning nende otsused oleksid kehtivad. Aitame korteriühistutel koostada põhikirja ja kasutuskorda või ajakohastada neid. Nõustame üldkoosolekute läbiviimisel, renoveerimistööde ja olulisemate ümberkorralduste teostamisel, suuremate laenude võtmisel ja muudel asjaomastel toimingutel.

Aitame lahendada kaasomanike ning kaasomaike ja korteriühistu vahelisi vaidlusi, sh vaidlustada üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid, millega rikutakse kaasomaniku (-ke) huve, tekitakse kahju. Abistame kinnistu kaasomanikel jõuda kokkuleppeni vaidluste korral, sõlmida kaasomanike kokkulepet, vajadusel lõpetada kaasomandit või lahendada kaasomandiga seotud servituutide ja reaalkoormatistega seotud vaidlusi. Lahendame ka muid korteriomandi ja kaasomandiga seotud asjaõiguslikke vaidlusi.

Abistame kliente kõikide tehingute ja vaidluste etappidel, sh peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni, esindame kohtus jms.