Kvaliteetne õigusabi läbipaistva hinnaga

Sinule sobival ajal ja kohas.

Teenuste valdkonnad

MEIST

Eesti Õigusteenused OÜ

Eesti Õigusteenused OÜ osutab õigusabi lepingu-, ehitus- ja planeerimis- ning korteriomandi- ja kaasomandiga seotud küsimustes. Pakume kvaliteetset õigusabi läbipaistva hinnaga kliendile sobival ajal ja kohas. Valides meid saate kiiret ja paindlikku teenust oma ala ekspertidelt. Juriidilistele isikutele pakume ka püsilepingu võimalust.

Pakutavate õigusteenuste valdkonnad

Aitame lahendada lepingulisi ja lepinguväliseid vaidlusi ning ehituslubade, kasutuslubade ja planeeringutega, korteriomandi ja kaasomandiga seotud vaidlusi. Esindame kohtuvälistel läbirääkimistel ja kohtus.

Korteriomand ja kaasomand

Nõustame korteriühistuid põhikirja, kasutuskorra, üldkoosoleku ja juhatuse otsuste ning tehtavate ümberehituste seaduslikku tagamise osas. Aitame lahendada kaasomanike vahelisi vaidlusi, sõlmida kaasomanike kokkulepet, lõpetada kaasomandit ning lahendada servituutide ja reaalkoormatistega seotud vaidlusi.

Võlaõigus ja lepinguõigus

Aitame lahendada lepingulisi (lepingu täitmisest ja rikkumisest tulenevad nõuded) ja lepinguväliseid (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jmt) vaidlusi. Koostame lepinguid ja korrigeerime olemasolevaid kliendi vajadusest lähtudes.

Ehitusõigus ja planeerimisõigus

Nõustame erinevate planeeringute ning ehituslubade ja kasutuslubade menetlemisel. Aitame vaidlustada ehitusluba, kasutusluba, ehitusteatist, kasutusteatist. üldplaneeringut, detailplaneeringut ja muud asjaomast planeeringut. Lahendame naabrite vahelisi vaidlusi.