Võlaõigus ja lepinguõigus

Võlaõigus ja lepinguõigus on need valdkonnad, millega inimene puutub igapäevaselt kokku. Vähesed teadvustavad, et hapukoore või piima ostuga kaasneb mitmeid võlaõigusliku tehingut ennem kui need jõuavad ostja külmkappi. Kõige sagedasemad probleemid on seotud eelkõige just ostu- ja müügi-, töö-, üüri-, töövõtu, -käsundus ja kindlustuslepingute täitmisega. Tänapäeval aina sagedamini tuleb ette vaidlusi uute kinnisasjade puhul ehitusgarantii kohustuste täitmise osas. Vähemal määral puutuvad inimesed kokku lepinguvälise kahju tekitamisega vmt. Aitame lahendada nii lepingulisi (lepingu täitmisest ja rikkumisest tulenevad nõuded) kui ka lepinguväliseid (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jmt) vaidlusi.

Aitame klientidel koostada nõudekirju kauplejale, tööandjale, ehitajale, arendajale ja muule lepingupartnerile ning pidada nendega läbirääkimisi. Esindame klienti tarbijavaidluste komisjonis, töövaidluskomisjonis, üürikomisjonis, kohtus ja vajadusel muude ametiasutuste ees. Koostame lepinguid ja korrigeerime olemasolevaid kliendi vajadusest lähtudes.